پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بانکداری

وابسته

بانک مشترک

== منابع ==[۱][۲]