پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، بخار

اخص

بخار آب نجس
به لحاظ نجاسات:
بخار ادرار نجس، بخار شراب، بخار مدفوع نجس

وابسته

دود نجاسات، نجاسات ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 269، 278
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 100، 101
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 397
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 89