پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بدن انسان ( فقه )

وابسته

محدث ( فقه )، نوشتن قرآن بر بدن محدث

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 267