پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام خمس، برائت ( فقه )

وابسته

خمس ( عمل )

منابع

  • الفقه جلد 33 : صفحه 449
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 178
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 480