پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

برگشت از سفر

وابسته

فرسخ

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 235