پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام سفر، برگشت

اخص

برگشت از سفر حج
به لحاظ حکم تکلیفی:
برگشت از سفر حرام، برگشت از سفر مباح
به لحاظ محل:
برگشت از دو فرسخی، برگشت به حد ترخص

وابسته

اتصال سیر، اعاده نماز، روزه مسافر، سفر ( فقه )، سفر در وقت نماز، عدول از قصد اقامت، قصر نماز، مسافت شرعی، نماز مسافر، وضوی مسافر وارد بر اهل، وقت نماز

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه برگشت از سفر به زیرصفحه برگشت از سفر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 141
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 515، 516
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 211، 384
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 341
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه (366-367)، 417
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 184، 228