پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

بستن اجزا یا اعضای انسان توسط خود انسان

اعم

بستن

اخص

استثفار، اِثفار، بستن چشم
به لحاظ عبادت:
بستن کمر در نماز، بستن کمر مُحْرم

وابسته

انسان ( فقه )