پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد از ذرات اعمّ از ذرات شوینده و گِل و... می‌باشد.

اعم

احکام نجاسات، بقا ( فقه )

وابسته

شک در بقای اجزای نجس، طهارت با آب

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 129
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 58
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 56