پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بلوغ ( فقه )

وابسته

ذابح، شرایط ذبح

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 146
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 80
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 77
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 59