پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ماهی فلس دار

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 155