پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

بودایی: پیرو مکتب بودا.

بودائیان از اصناف کفّار می‏باشند1) ر کفر (.

1. اجوبة الإستفتاءات 100 - 99 /1.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 147

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «بودایی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بوذیین

اعم

کافر حربی

منابع

  • اجوبة الاستفتاءات (عربی) جلد 1 : صفحه (99-100)
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 147