پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بیع ( فقه )

وابسته

دشمن ( فقه )، سلاح جنگی

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 28