پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بیع تخم حیوان

وابسته

تخم پرنده حرام گوشت

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 13 : صفحه 175
  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 175