پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بیع حیوان ( فقه )

وابسته

بیع حرام گوشت، حیوان حلال گوشت

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 35 : صفحه 279