پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بیع مدفوع پاک، بیع مدفوع حیوان

وابسته

بیع مدفوع حرام گوشت، مدفوع حلال گوشت

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 299