پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بیع مدفوع حرام گوشت

وابسته

مدفوع سگ

منابع

  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 2 : صفحه 201
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 99