پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

بیع مدفوع، بیع نجاسات

اخص

بیع مدفوع انسان، بیع مدفوع حرام گوشت

وابسته

بیع مدفوع پاک، مدفوع نجس

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 18
  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 1 : صفحه 77
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 23