پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، بیع ( فقه )

اخص

به لحاظ انتفاع:
بیع نجس فاقد انتفاع، بیع نجس قابل انتفاع
به لحاظ حلال شمردن:
بیع نجس به غیر مستحل، بیع نجس به مستحل
به لحاظ دین:
بیع نجس به کافر، بیع نجس به مسلمان
به لحاظ مصادیق:
بیع ادرار نجس، بیع خوک، بیع خون نجس، بیع روغن نجس، بیع سگ، بیع شراب، بیع مدفوع نجس، بیع مردار نجس

وابسته

بیع متنجس، کسب به نجس، نجاسات ( فقه )

منابع

 • ارشاد الاذهان الی احکام الایمان جلد 1 : صفحه 357
 • الرسائل الفقهیة : صفحه 305
 • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 257
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 493
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 6
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 9
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 35 : صفحه 281
 • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 7
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 28
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه (20-21)
 • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 484
 • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 51