پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، بیمه ( فقه )

وابسته

بیمه ضمن اجاره

منابع

  • فقه الموضوعات الحدیثة : صفحه 181