پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بیمه مال

وابسته

فسق ( فقه )

منابع

  • فقه الموضوعات الحدیثة : صفحه 181