پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، بیمه ضمن عقود

وابسته

بیمه به صیغه اجاره

منابع

  • فقه الموضوعات الحدیثة : صفحه 180