پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قبله، احکام نماز، بینایی

وابسته

تقلید نابینا در قبله

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه (22-23)