پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

بینه حق مالی

وابسته

اجل ( فقه )

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 434
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 447
  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 4 : صفحه 160
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 499
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 256