پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، بینه غیر مال

وابسته

ترک نماز

منابع

  • الفقه جلد 86 : صفحه 255