پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شفعه، بینه حق مالی

وابسته

شفعه

منابع

  • الفقه جلد 79 : صفحه 422
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 432، 434
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 447
  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 4 : صفحه 160
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36 : صفحه 384
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 255، 256