پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، تاخیر ( فقه )

اخص

تاخیر تسبیحات نماز جعفر، تاخیر نماز اول وقت، تاخیر نماز معذور
به لحاظ نوع نماز:
تاخیر نماز ادا، تاخیر نماز طواف، تاخیر نماز عید، تاخیر نماز قضا
به لحاظ واجب و مستحب:
تاخیر نماز مستحب، تاخیر نماز واجب

وابسته

ادرار ( فعل )، ادراک فضیلت نماز، ازاله نجاست، افطار روزه، امید ( فقه )، پرداخت دَین، تعلم، حفظ نفس ( فقه )، دفع مدفوع، زوال عذر، زیادی ماموم، طهارت مسجد، علم به قبله، مقدمات نماز، نماز ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 496، 497
  • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 2 : صفحه 94
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 10 : صفحه 8
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 140، 439
  • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 439
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 27، 39، 40
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه 130، 269، 313، 420
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 722
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 149
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 45، 89، 125، 129، 131، 132