پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام صدقه، تبدیل

وابسته

جزیه ( عین )

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 327