پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام مسابقه، تبدیل

وابسته

تعیین حیوان مسابقه، حیوان مسابقه

منابع

  • الفقه جلد 60 : صفحه 335
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 365
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 329، 330
  • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 374
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 6 : صفحه 94