پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تبدیل

وابسته

حکایت اذان، حکایت اقامه، حوقله در اذان، حوقله در اقامه

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 5 : صفحه 577
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 64