پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام رهن، تبدیل

وابسته

رهن ( مرهون )

منابع

  • تحریرالمجله جلد 1-2 : صفحه 302
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 162
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه 126
  • مصباح الفقیه جلد 14 : صفحه 595