پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زکات، تبدیل

اخص

تبدیل زکات شتر، تبدیل زکات غلات، تبدیل زکات معزول، تبدیل فریضه زکات

وابسته

تغییر مال زکوی، زکات ( عین )

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 10 : صفحه 54
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 317
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 15 : صفحه 116
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29 : صفحه 136