پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تبدیل زکات

وابسته

زکات شتر

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 15 : صفحه 116
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 374