پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، تبدیل

وابسته

افتراق اجزای متنجس، صفات متنجس

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 93
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 82