پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تبدیل

وابسته

تبدیل شک در نماز، ظن در نماز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 209
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 477
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 270