پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تبدیل زکات

وابسته

فریضه زکات

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 394
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 135