پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام امر و نهی، تبدیل

وابسته

ترک امر و نهی

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 473
  • توضیح المسائل : صفحه 369
  • فقه الصادق (ع) جلد 13 : صفحه 251