پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تبدیل

وابسته

بیع صرف ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 18 : صفحه (9-10)