پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، احکام کفن، تبدیل

وابسته

تعذر تطهیرکفن، طهارت کفن، نجاست کفن

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه (73-74)
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه (43-44)