پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

تبعیّت بر سه گونه است:

یک - تبعیت از پدر و مادر: فرزند نابالغ، تابع پدر و مادر خویش است. بنابراین، اگر والدین یا یکی از آنان مسلمان باشند، فرزندان نابالغ ایشان نیز محکوم به اسلام هستند.

دو - تبعیت از اسیر کننده: کودکی که جدای از پدر و مادر به اسیری مسلمانی در آمده است، در این که به تبع اسلام اسیر کننده اش محکوم به اسلام است یا نه و یا تنها در طهارت بدن تابع او است، نه سایر احکام، اختلاف است.

سه - تبعیت از دار الاسلام: کودکی که در سرزمین اسلامی (--» دار الاسلام) یا سرزمین کفر که مسلمانان نیز در آن جا زندگی می‌کنند، پیدا شده است (--» لقیط) ، به اسلام او حکم می‌شود 8 (--» تبعیّت).

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 483

اصطلاح‌نامه

اعم

مطهرات

اخص

به لحاظ ذی شعور:
تبعیت فرزند کافر، تبعیت کودک اسیر
به لحاظ غیر ذی شعور:
تبعیت آلات، تبعیت اشیای داخل عصیر، تبعیت اطراف چاه، تبعیت دست، تبعیت دلو، تبعیت ظرف سرکه، تبعیت لباس، تبعیت محل شستن

== منابع ==index.php?catid=50

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 10 : صفحه 93
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 131
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 483
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 339
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 125
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 112