پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، تبعیض

اخص

تبعیض در نافله یومیه

وابسته

نماز ( فقه )

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 8 : صفحه 206
  • المسائل الفقهیة : صفحه 26
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 10 : صفحه 79
  • غنائم الایام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 484