پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قربانی، تثلیث ( تقسیم سه گانه )

وابسته

قربانی ( عمل )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 218، 228