پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

تجدید

اخص

تجدید نیت روزه، تجدید نیت سعی، تجدید نیت نماز

وابسته

نیت (قصد قربت)

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 195
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 127