پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، تجدید نیت

وابسته

رجوع به نیت نماز، قطع نیت نماز، نیت نماز

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 179
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 151