پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، تجوید ( فقه )

اخص

اخفاء در قرائت نماز، ادای کلمات نماز، ادای مخارج در نماز، استعلا در قرائت نماز، اظهار ( تجوید )، اعراب در نماز، اماله در قرائت نماز، ترقیق در قرائت نماز، تسهیل در قرائت نماز، تفخیم در قرائت نماز، رخوت ( صفات حروف )، سکته در نماز، صفات حروف قرائت نماز، غنه در قرائت نماز، همس در قرائت نماز، وصل احد به الله در نماز، وقف در نماز

وابسته

اخلال در تجوید نماز، تنوین ( فقه )، قرائت سوره توحید، نماز ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تجوید در نماز به زیرصفحه تجوید در نماز/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 167
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 290، 291، (397-400)
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 247
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه (320-321)، 336