پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تحلیف کافر

وابسته

بت پرست، تحلیف ملحد

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 225