پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، تحلیف به غیر الله

وابسته

کفر ( فقه )

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 83