پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تحلیف کافر

وابسته

تحلیف بت پرست، ملحد ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 225