پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تحلیف کافر کتابی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تحلیف اهل ملل

اعم

تحلیف کافر

اخص

تحلیف مجوسی، تحلیف مسیحی، تحلیف یهودی

وابسته

کافر کتابی

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 225
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 83
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 183
  • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 25
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه 174