پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام جهاد، تحکیم ( فقه )

اخص

به لحاظ قاضی:
تحکیم کافر، تحکیم مسلمان اسیر، تحکیم نابینا
به لحاظ نصب:
تحکیم منصوب امام ( ع )، تحکیم منصوب کفار

وابسته

جهاد ( اعم )، رضایت امام به تحکیم، شرایط حاکم جهاد، مرگ حاکم در جهاد، نفوذ حکم

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 37
  • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 153
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 113، 114، 115
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 110، 112، 114
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 227
  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 142