پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

تخم پرنده

اخص

تخم شترمرغ، تخم کبک، تخم کبوتر، تخم مرغ سنگخوار

وابسته

بیع تخم حلال گوشت، پرنده حلال گوشت، تخم پرنده حرام گوشت، تخم پرنده مشتبه الحلیت، حیوان حرام گوشت، حیوان حلال گوشت، خوردن تخم حلال گوشت

منابع

  • ارشاد الاذهان الی احکام الایمان جلد 2 : صفحه 112
  • الجامع العباسی : صفحه 334
  • الجامع للشرائع : صفحه 390
  • الفقه جلد 76 : صفحه 152، 154-158
  • القواعد و الفوائد : صفحه 291
  • المراسم العلویة : صفحه 211
  • المقنعة : صفحه 577
  • المهذب جلد 2 : صفحه 442
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 8 : صفحه 266
  • النهایة : صفحه 586
  • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 2 : صفحه 160
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 158
  • توضیح المسائل : صفحه 536
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه (333-334)
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 113
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 341، 342
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 227